programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera din J2EE-server

Inte helt oväntat skiljer sig installationsrutinerna sig åt beroende på vilken server du väljer. Endast installation av några få typer av servrar beskrivs här.

 Installera Suns Java EE SDK 
Suns Java EE SDK är "referensservern" för Java EE. Denna server används mest i studiesyfte för att lära sig Java EE, servern är alldeles för långsam för att användas i produktion.

 Installera Orion 
På denna sida tittar vi på hur man installerar Orion.