Java EE   

 Index   
 Vad är Java EE?   
     Java EE och andra tekniker   
 Att välja Java EE-server   
 Installera Java EE server   
     Installera Apache Geronimo   
         Linux (Geronimo 2.0.2)   
     Installera Sun Java EE SDK   
         Linux (Java EE 1.5)   
         Windows (Java EE 1.4)   
     Installera JBoss   
         Linux (JBoss AS 4.0.5)   
         Linux (JBoss AS 4.2.2)   
             JBoss WS 2.0.1 GA (JAX-WS impl)   
         Linux (JBoss AS 5.0.0)   
             ConnectorJ 5 (för MySQL)   
 Installera utvecklingsmiljö   
     Skapa ett Java EE projekt i Eclipse   
 Roller   
 Filstruktur   
 Java Blueprints   
     Petstore 2.0 (Java EE 1.5)   

programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera Suns J2EE-server

På denna sida diskuteras installation av Suns Referensserver. Suns Referensserver är en fullskalig Java EE server, som behövs om vi t.ex. ska testköra EJB.

  • OBS: Det kan vara nödvändigt för dig att ladda hem och installera Suns Referensserver även om du inte vill sätta upp en applikationsserver på din lokala maskin. Ofta behöver man nämligen tillgång till JAR-filen j2ee.jar som packas tillsammans med Referensservern. Denna JAR innehåller kompilerade .class-filer av alla klasser som finns i Java EE-ramverket. Dessa klassfiler måste finnas i din CLASSPATH om du ska kunna kompilera Java EE-kod. Vi beskriver senare hur du lägger till j2ee.jar-filen i din CLASSPATH.
Suns Referensserver är byggd för att användas i studiesyfte och det kan inte rekommenderas att använda denna server i produktion eftersom prestandan är mycket dålig.

 Installera Suns Java EE-server på Linux  

 Installera Suns Java EE-server på Windows