programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera Geronimo 2.0.2 på Linux

1. Installera Apache Geronimo 2.0.2 på Linux
2. Krav på servern
3. Ladda ner
4. Uppdatera .bash_profile
5. Starta Geronimo
6. Startsidan
7. Stänga ner servern
8. Tutorial

1. Installera Apache Geronimo 2.0.2 på Linux

På denna sida ska vi installera applikationsservern Geronimo 2.0.2 på Linux. Geronimo är Java EE 1.5-certifierad.

2. Krav på servern

Installationen förutsätter att du har Java 1.5 (J2SE) eller högre installerad på den aktuella maskinen. Kolla din version med:
[olle@dev1]$  java -version
java version "1.5.0_13"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_13-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_13-b05, mixed mode)

3. Ladda ner

Du kan ladda ner Geronimo från  http://geronimo.apache.org/downloads.html . Sedan är det bara att packa upp med:
[olle@dev1]$ tar xvzf geronimo-tomcat6-jee5-2.0.2-bin.tar.gz
...

4. Uppdatera .bash_profile

För att vi ska använda rätt version av Java kan det vara bekvämt att uppdatera filen .bash_profile med följande rader:

GERONIMO_HOME=/home/olle/geronimo-tomcat6-jee5-2.0.2
JAVA_HOME=/home/olle/jdk1.5.0_13

PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

export PATH JAVA_HOME GERONIMO_HOME

5. Starta Geronimo

Vi testar att starta JBoss:
[olle@dev1]$ cd $GERONIMO_HOME/bin
[olle@dev1]$ ./startup.sh
Using GERONIMO_BASE:   /home/olle/geronimo-tomcat6-jee5-2.0.2
Using GERONIMO_HOME:   /home/olle/geronimo-tomcat6-jee5-2.0.2
Using GERONIMO_TMPDIR: var/temp
Using JRE_HOME:        /home/olle/jdk1.5.0_13/jre
Using GERONIMO_OUT:    /home/olle/geronimo-tomcat6-jee5-2.0.2/var/log/geronimo.out

Geronimo started in background. PID: 6940
Verkar fungera.

6. Startsidan

Kolla startsidan på sökvägen localhost:8080:7. Stänga ner servern

Om du vill stänga denna process kan man antigen göra:
[olle@dev1]$ kill -9 6940
Eller
[olle@dev1]$ ./shutdown.sh
I fallet shutdown måste man kunna lösenordet.

8. Tutorial

En översiktlig guide över vad Geronimo innehåller hittar du på: