programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera JBoss AS 4.2.2 på Linux

1. Installera JBoss AS 4.2.2 på Linux
2. Krav på servern
3. Uppdatera .bash_profile
4. Starta JBoss
5. Startsidan
6. Stoppa servern
7. Tutorial

1. Installera JBoss AS 4.2.2 på Linux

På denna sida ska vi installera applikationsservern JBoss AS 4.2.2 på Linux. JBoss AS 4 är Java EE 1.4-certifierad, och innehåller dessutom en hel del av Java EE 1.5-certifieringen.

 • OBS: Egentligen är det ingen installation för denna version av servern, man bara packar upp den .zip-fil man laddat ner och sen kan ma starta direkt.

2. Krav på servern

Installationen förutsätter att du har Java 1.5 (J2SE) eller högre installerad på den aktuella maskinen. Kolla din version med:
[olle@dev1]$ java -version
java version "1.5.0_13"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_13-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_13-b05, mixed mode)

3. Uppdatera .bash_profile

För att vi ska använda rätt version av Java kan det vara bekvämt att uppdatera filen .bash_profile med följande rader:

JAVA_HOME=/home/olle/jdk1.5.0_13
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
JBOSS_HOME=/home/olle/jboss-4.2.2.GA

export PATH JAVA_HOME JBOSS_HOME

4. Starta JBoss

Vi testar att starta JBoss:
[olle@dev1]$ cd $JBOSS_HOME/bin
[olle@dev1]$ ./run.sh
=========================================================================

 JBoss Bootstrap Environment

 JBOSS_HOME: /home/olle/jboss-4.2.2.GA

 JAVA: /home/olle/jdk1.5.0_13/bin/java

 JAVA_OPTS: -Dprogram.name=run.sh -server -Xms128m -Xmx512m -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 
   -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -Djava.net.preferIPv4Stack=true

 CLASSPATH: /home/olle/jboss-4.2.2.GA/bin/run.jar:/home/olle/jdk1.5.0_13/lib/tools.jar

=========================================================================

23:00:44,220 INFO [Server] Starting JBoss (MX MicroKernel)...
23:00:44,221 INFO [Server] Release ID: JBoss [Trinity] 4.2.2.GA (build: SVNTag=
 JBoss_4_2_2_GA date=200710221139)
23:00:44,222 INFO [Server] Home Dir: /home/olle/jboss-4.2.2.GA
23:00:44,222 INFO [Server] Home URL: file:/home/olle/jboss-4.2.2.GA/

... (massa loggar) ...

23:01:07,280 INFO [UILServerILService] JBossMQ UIL service available at : /127.0.0.1:8093
23:01:07,349 INFO [DLQ] Bound to JNDI name: queue/DLQ
23:01:07,506 INFO [ConnectionFactoryBindingService] Bound ConnectionManager 
 'jboss.jca:service=ConnectionFactoryBinding,name=JmsXA' to JNDI name 'java:JmsXA'
23:01:07,639 INFO [TomcatDeployer] deploy, ctxPath=/jmx-console, warUrl=.../deploy/jmx-console.war/
23:01:07,935 INFO [Http11Protocol] Starting Coyote HTTP/1.1 on http-127.0.0.1-8080
23:01:07,959 INFO [AjpProtocol] Starting Coyote AJP/1.3 on ajp-127.0.0.1-8009
23:01:07,979 INFO [Server] JBoss (MX MicroKernel) [4.2.2.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_2_GA date=200710221139)] 
 Started in 23s:753ms
Verkar fungera.

5. Startsidan

Kolla startsidan på sökvägen localhost:8080:6. Stoppa servern

Gör bara Ctrl-C i fönstret så stannar servern. Om du vill stänga från ett annat fönster kan du köra:
[olle@dev1]$ ./shutdown.sh -S

7. Tutorial

En översiktlig guide över vad JBoss 4.2.2 innehåller hittar du på:

 • Guide: Du hittar en komigång guide på  här .