programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera JBoss WS 2.0.1 (på JBoss 4.2.2, Linux)

1. Installera JBoss WS 2.0.1 på Linux
2. Krav på servern
3. Starta Installationen
4. Startsidan

1. Installera JBoss WS 2.0.1 på Linux

På denna sida ska vi installera JBoss WS 2.0.1 på Linux. JBoss WS implementerar JAX-WS som är specifikationen för hur webbtjänster fungerar på Java EE 5.

 • OBS: Jag lyckades aldrig få programmet "wsconsume.sh" att fungera. Om du vill generera Javakod från WSDL, överväg att att testa wstools.sh istället.

2. Krav på servern

Installationen förutsätter att du har installerad på den aktuella maskinen:

 • JBoss (minst 4.0.3)
 • Ant

3. Starta Installationen

Först måste du uppdatera filen ant.properties med din sökväg till JBoss. Jag har sökvägen /home/olle/jboss-4.2.2.GA och min ant.properties får då följande utseende:

#
# A sample ant properties file
#
# $Id: ant.properties.example 3137 2007-05-18 13:41:57Z thomas.diesler@jboss.com $

# Optional JBoss Home
jboss50.home=/home/tdiesler/svn/jbossas/trunk/build/output/jboss-5.0.0.Beta3
jboss42.home=/home/olle/jboss-4.2.2.GA
jboss40.home=/home/tdiesler/svn/jbossas/tags/JBoss_4_0_5_GA/build/output/jboss-4.0.5.GA-ejb3

# The JBoss server under test. This can be [jboss50|jboss42|jboss40]
jbossws.integration.target=jboss42

# The JBoss settings
jboss.server.instance=default
jboss.bind.address=localhost

# JBoss Repository
#jboss.repository=file:/home/tdiesler/svn/jboss.local.repository
jboss.repository=http://repository.jboss.org

# JBoss JMX invoker authentication
#jmx.authentication.username=admin
#jmx.authentication.password=admin

# Java Compiler options
javac.debug=yes
javac.deprecation=no
javac.fail.onerror=yes
javac.verbose=no

Nu kan vi starta installationen med:
[olle@dev1]$ ant deploy-jboss42
Buildfile: build.xml

prepare:

undeploy-jboss42-endorsed:

undeploy-jboss42:
  [delete] Deleting directory /home/olle/jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/jbossws.sar

deploy-jboss42-endorsed:

deploy-jboss42:
  [unzip] Expanding: /home/olle/jbossws-native-2.0.1.GA/lib/jbossws-core-scripts.zip into /home/olle/jboss-4.2.2.GA/bin
   [copy] Copying 15 files to /home/olle/jboss-4.2.2.GA/client
   [copy] Copying 1 file to /home/olle/jboss-4.2.2.GA/lib
   [copy] Copying 1 file to /home/olle/jboss-4.2.2.GA/server/default/lib
  [mkdir] Created dir: /home/olle/jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/jbossws.sar
  [unjar] Expanding: /home/olle/jbossws-native-2.0.1.GA/lib/jbossws-native42.sar into /home/olle/jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/jbossws.sar
  [mkdir] Created dir: /home/olle/jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/juddi-service.sar
  [unzip] Expanding: /home/olle/jbossws-native-2.0.1.GA/lib/juddi-service.sar into /home/olle/jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/juddi-service.sar
  [unzip] Expanding: /home/olle/jbossws-native-2.0.1.GA/lib/jbossws-framework-scripts.zip into /home/olle/jboss-4.2.2.GA/bin
   [copy] Copying 3 files to /home/olle/jboss-4.2.2.GA/client
   [copy] Copying 3 files to /home/olle/jboss-4.2.2.GA/server/default/lib

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 second
Nu är JBoss WS installerad.

4. Startsidan

Kolla startsidan på sökvägen localhost:8080/jbossws:Klicka på länken "deployed services" för att se vilka tjänster som är installerade.