programmera.net -> j2ee -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera Suns J2EE SDK på Windows

1. Installera Suns J2EE SDK på Windows
2. Ändra CLASSPATH

1. Installera Suns J2EE SDK på Windows

Du installerar genom att:

  1. Surfa till  java.sun.com/j2ee/  och ladda ner en lämplig version (jag laddade hem J2EE SDK 1.4_03).
  2. Starta installationen och installera till lämplig mapp (jag valde D:\Program\Sun\J2EE1_4_03 ).
  3. Jag väljer lösenordet "adminadmin" för administratören.
  4. Behåll defaultportarna för servern, nämligen; Administration = port 4848, Http = 8080, Http = 8181.

2. Ändra CLASSPATH

Lägg till följande sökväg i din CLASSPATH:

  • <DIN SÖKVÄG>/lib/j2ee.jar.
Du kan ändra dina systemvariabler i Windows på detta sätt:
  • Start -> Kontrollpanelen -> System -> Avancerat och klicka sen på Miljövariabler.
När du uppdaterat CLASSPATH ser det ut såhär:Kontrollera att parametern är satt med:

C:\>echo %CLASSPATH%
D:\Program\Sun\J2EE1_4_03\lib\j2ee.jar