programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_TABLES

1. USER_TABLES
2. Exempel

1. USER_TABLES

I denna systemtabell kan man se alla sina tabeller och en mängd information kring varje tabell. För att förstå vad all information betyder måste man veta ganska mycket om hur Oracles databas fungerar. Kolumnerna listas nedan:
SQL> DESC user_tables;
 Namn                   Null?  Typ
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 TABLE_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
 TABLESPACE_NAME                  VARCHAR2(30)
 CLUSTER_NAME                    VARCHAR2(30)
 IOT_NAME                      VARCHAR2(30)
 PCT_FREE                      NUMBER
 PCT_USED                      NUMBER
 INI_TRANS                     NUMBER
 MAX_TRANS                     NUMBER
 INITIAL_EXTENT                   NUMBER
 NEXT_EXTENT                    NUMBER
 MIN_EXTENTS                    NUMBER
 MAX_EXTENTS                    NUMBER
 PCT_INCREASE                    NUMBER
 FREELISTS                     NUMBER
 FREELIST_GROUPS                  NUMBER
 LOGGING                      VARCHAR2(3)
 BACKED_UP                     VARCHAR2(1)
 NUM_ROWS                      NUMBER
 BLOCKS                       NUMBER
 EMPTY_BLOCKS                    NUMBER
 AVG_SPACE                     NUMBER
 CHAIN_CNT                     NUMBER
 AVG_ROW_LEN                    NUMBER
 AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS             NUMBER
 NUM_FREELIST_BLOCKS                NUMBER
 DEGREE                       VARCHAR2(10)
 INSTANCES                     VARCHAR2(10)
 CACHE                       VARCHAR2(5)
 TABLE_LOCK                     VARCHAR2(8)
 SAMPLE_SIZE                    NUMBER
 LAST_ANALYZED                   DATE
 PARTITIONED                    VARCHAR2(3)
 IOT_TYPE                      VARCHAR2(12)
 TEMPORARY                     VARCHAR2(1)
 SECONDARY                     VARCHAR2(1)
 NESTED                       VARCHAR2(3)
 BUFFER_POOL                    VARCHAR2(7)
 ROW_MOVEMENT                    VARCHAR2(8)
 GLOBAL_STATS                    VARCHAR2(3)
 USER_STATS                     VARCHAR2(3)
 DURATION                      VARCHAR2(15)
 SKIP_CORRUPT                    VARCHAR2(8)
 MONITORING                     VARCHAR2(3)
 CLUSTER_OWNER                   VARCHAR2(30)
 DEPENDENCIES                    VARCHAR2(8)

2. Exempel

I exemplet nedan visas alla dina tabeller och vilket tablespace de ligger i :
SQL> SELECT table_name, tablespace_name FROM user_tables;

TABLE_NAME           TABLESPACE_NAME
------------------------------ ------------------------------
DEP              USERS
DEP_COPY            USERS
EMP              USERS
EMP1              USERS
HEJ              USERS
LETTER             USERS

6 rader.

Vi ser att alla tabellerna ligger i tabellutrymmet "USERS".