programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Nästlade SELECT i Oracle

I Oracle kan man placera SELECT-satser inuti andra SELECT-satser eller övriga SQL-satser, detta kallas för nästlade SELECT eller SUBSELECT. SUBSELECT beskrivs på följande sidor:

 Intro 
På denna sida beskrivs hur nästlade SELECT fungerar.

 WITH 
På denna sida beskrivs hur man använder WITH för att namnge en SUBSELECT.

 Sammansatta frågor 
Denna sida beskriver de olika typerna av sammansatta frågor som finns i Oracle.

 Hirarkiska frågor 
Denna sida beskriver syntaxen för hirarkiska frågor.