programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Hirarkiska satser i Oracle

1. Hirarkiska satser
2. Exempel

1. Hirarkiska satser

Ibland kan en tabell innehålla hirarkiskt ordnat data. Med hirarki menas i detta fall en trädstruktur eller någon form av länkad lista. Syntaxen
SELECT ..., LEVEL, ...
FROM ...
START WITH parent='Startvärde'
CONNECT BY parent = PRIOR child

2. Exempel

Vi tänker oss att vi har en tabell innehållande data som beskriver mellan vilka personer ett kedjebrev har skickats. Den personen som skickade första kedjebrevet heter Janne och han skickar till Lisa, Stefan, Maja vilka sedan skickar till sina vänner. Vi skapar tabellen:
SQL> CREATE TABLE Letter(
	Sender	VARCHAR(10) NOT NULL,
	Receiver VARCHAR(10) NOT NULL
);	
Tabellen är skapad

SQL> INSERT INTO Letter (Sender, Receiver) VALUES('Janne','Lisa');
INSERT INTO Letter (Sender, Receiver) VALUES('Janne','Stefan');
INSERT INTO Letter (Sender, Receiver) VALUES('Janne','Maja');
INSERT INTO Letter (Sender, Receiver) VALUES('Lisa','Bengt');
INSERT INTO Letter (Sender, Receiver) VALUES('Lisa','Olof');
INSERT INTO Letter (Sender, Receiver) VALUES('Bengt','Britta');
INSERT INTO Letter (Sender, Receiver) VALUES('Britta','Bertil');
Vi tittar på datat:
SQL> SELECT * FROM letter;

SENDER   RECEIVER
---------- ----------
Janne   Lisa
Janne   Stefan
Janne   Maja
Lisa    Bengt
Lisa    Olof
Bengt   Britta
Britta   Bertil

7 rader.
Vi tittar på hela hierarkin, som börjar med Janne:
SQL> SELECT LEVEL, sender, receiver
	FROM letter
	START WITH sender='Janne'
	CONNECT BY sender=PRIOR receiver
	ORDER BY 1;

   LEVEL SENDER   RECEIVER
---------- ---------- ----------
     1 Janne   Lisa
     1 Janne   Stefan
     1 Janne   Maja
     2 Lisa    Bengt
     2 Lisa    Olof
     3 Bengt   Britta
     4 Britta   Bertil

7 rader.
Om vi vill se hirarkin som börjar med Lisa ändrar vi bara i START WITH-delen:
SQL> SELECT LEVEL, sender, receiver
	FROM letter
	START WITH sender='Lisa'
	CONNECT BY sender=PRIOR receiver
	ORDER BY 1;

   LEVEL SENDER   RECEIVER
---------- ---------- ----------
     1 Lisa    Bengt
     1 Lisa    Olof
     2 Bengt   Britta
     3 Britta   Bertil

Om vi utelämnar START WITH får vi alla möjliga kedjor som kan hämtas hur tabellen:
SQL> SELECT LEVEL, sender, receiver
	FROM letter
	CONNECT BY sender=PRIOR receiver
	ORDER BY 1;

   LEVEL SENDER   RECEIVER
---------- ---------- ----------
     1 Bengt   Britta
     1 Britta   Bertil
     1 Janne   Lisa
     1 Lisa    Bengt
     1 Lisa    Olof
     1 Janne   Maja
     1 Janne   Stefan
     2 Britta   Bertil
     2 Lisa    Olof
     2 Lisa    Bengt
     2 Bengt   Britta

   LEVEL SENDER   RECEIVER
---------- ---------- ----------
     3 Bengt   Britta
     3 Britta   Bertil
     4 Britta   Bertil

14 rader.