programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

ANSI Jointyper i Oracle

1. ANSI Jointyper
2. INNER
3. LEFT
4. RIGHT
5. FULL
6. CROSS

1. ANSI Jointyper

Syntaxen för jointyp är för ANSI-SQL följande:
INNER | {LEFT | RIGHT | FULL} [OUTER] | CROSS
Defaultvärdet är INNER. De olika jointyperna beskrivs på följande sätt:

 • Equi Join:INNER: Med denna join matchas alla identiska värden mellan två kolumner. Endast de rader där samma vädrde finns i båda kolumnerna i båda tabellerna returneras som svar.
 • Equi Join:LEFT OUTER: Som ovan men alla rader från den vänstra tabellen som inte gick att matcha läggs till i resultatet.
 • Equi Join:RIGHT OUTER: Som ovan men alla rader från den högra tabellen som inte gick att matcha läggs till i resultatet.
 • Equi Join:FULL OUTER: Som ovan men alla rader från den högra och den vänstra tabellen som inte gick att matcha läggs till i resultatet.
 • Cross Join:CROSS: Alla rader i den ena tabellen matchas mot alla rader i den andra tabellen.
I följande exempel kommer vi att använda dessa tabeller:Tabellerna har följande innehåll:
SQL> SELECT * FROM dep;

  DEP_PK DEP_NAME
---------- -----------------------
     1 Ledningsgruppen
     2 Java-utveckling
     3 Microsoft-utveckling
     4 Arkitektgruppen
     5 Handläggare

SQL> SELECT * FROM emp;

  EMP_PK   DEP_PK FIRST_NAME    LAST_NAME      SALARY ID_NR
---------- ---------- ---------------- ---------------- ---------- ----------
     1     1 Janne      Svensson       50000 6712123223
     2     2 Olle       Kullberg       21000 7402191212
     3     2 Per       Johansson       23000 7507120101
     4     2 Magnus      Magnusson       32000 6609121101
     5      Karl       Alp            0
     6      Bertil      Svensson         0

6 rader.

2. INNER

INNER JOIN är den operation som används per default om inget annat anges. I exemplet nedan använder man INNER JOIN för att hämta avdelningsnamnet ur tabellen dep.
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp
JOIN dep ON(dep.dep_pk=emp.dep_pk);

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
Här visas bara de anställda som har en avdelning knuten till sig.

3. LEFT

Med LEFT JOIN kan man addera de rader från en tabell som inte kan matchas mot en rad i den andra tabellen. I exemplet nedan vill vi göra samma JOIN som ovan med skillnaden att vi vill se alla anställda i tabellen emp, oavsett om det finns en matchning i tabellen dep eller ej:
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp
LEFT OUTER JOIN dep ON(emp.dep_pk=dep.dep_pk);

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Bertil      Svensson
Karl       Alp

6 rader.
Nyckelordet OUTER är frivilligt.

4. RIGHT

RIGHT JOIN fungerar precis som LEFT JOIN fast man adderar rader från den andra tabellen. Därför behöve man faktiskt aldrig använda RIGHT JOIN, alla satser kan ju skrivas om som LEFT JOIN genom att man byter plats på tabellerna. I exemplet nedan vill vi att alla avdelningar i dep ska visas, oavsett om de har några anställda som jobbar där:
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp
RIGHT OUTER JOIN dep ON(emp.dep_pk=dep.dep_pk);

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
                 Handläggare
                 Arkitektgruppen
                 Microsoft-utveckling

7 rader.
Nyckelordet OUTER är frivilligt.

5. FULL

FULL JOIN är LEFT JOIN kombinerat med RIGHT JOIN. :
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp
FULL OUTER JOIN dep ON(emp.dep_pk=dep.dep_pk);

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Bertil      Svensson
Karl       Alp
                 Handläggare
                 Arkitektgruppen
                 Microsoft-utveckling

9 rader.
Nyckelordet OUTER är frivilligt.

6. CROSS

CROSS JOIN innebär helt enkelt att man kombinerar alla rader i den ena tabellen med alla rader i den andra tabellen, en så kallad kartesisk produkt. Antal rader man får som resultat beräknas enligt följande:
Antal rader i resultatet = Antal rader i tabell 1 * Antal rader i tabell 2 
Denna typ av join används sällan, eftersom operationen är trivial och inte säger speciellt mycket. Den relation som med primär nyckel och referensnyckel kopplar samman tabellerna används inte ens. Ett exempel:
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp
FULL CROSS JOIN dep;

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Olle       Kullberg     Ledningsgruppen
Per       Johansson    Ledningsgruppen
Magnus      Magnusson    Ledningsgruppen
Karl       Alp       Ledningsgruppen
Bertil      Svensson     Ledningsgruppen
Janne      Svensson     Java-utveckling
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
Karl       Alp       Java-utveckling

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Bertil      Svensson     Java-utveckling
Janne      Svensson     Microsoft-utveckling
Olle       Kullberg     Microsoft-utveckling
Per       Johansson    Microsoft-utveckling
Magnus      Magnusson    Microsoft-utveckling
Karl       Alp       Microsoft-utveckling
Bertil      Svensson     Microsoft-utveckling
Janne      Svensson     Arkitektgruppen
Olle       Kullberg     Arkitektgruppen
Per       Johansson    Arkitektgruppen
Magnus      Magnusson    Arkitektgruppen

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Karl       Alp       Arkitektgruppen
Bertil      Svensson     Arkitektgruppen
Janne      Svensson     Handläggare
Olle       Kullberg     Handläggare
Per       Johansson    Handläggare
Magnus      Magnusson    Handläggare
Karl       Alp       Handläggare
Bertil      Svensson     Handläggare

30 rader.