programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_TYPES

1. USER_TYPES
2. Exempel

1. USER_TYPES

I systemtabellen USER_TYPES kan man se vilka egendefinierade typer man har:
SQL> DESC user_types;
 Namn                   Null?  Typ
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 TYPE_NAME                 NOT NULL VARCHAR2(30)
 TYPE_OID                 NOT NULL RAW(16)
 TYPECODE                      VARCHAR2(30)
 ATTRIBUTES                     NUMBER
 METHODS                      NUMBER
 PREDEFINED                     VARCHAR2(3)
 INCOMPLETE                     VARCHAR2(3)
 FINAL                       VARCHAR2(3)
 INSTANTIABLE                    VARCHAR2(3)
 SUPERTYPE_OWNER                  VARCHAR2(30)
 SUPERTYPE_NAME                   VARCHAR2(30)
 LOCAL_ATTRIBUTES                  NUMBER
 LOCAL_METHODS                   NUMBER
 TYPEID                       RAW(16)

2. Exempel

Vi tittar i tabellen:
SQL> SELECT type_name, typecode FROM user_types;

TYPE_NAME           TYPECODE
------------------------------ ------------------------------
TADDRESS            OBJECT

Här ser vi att endast en typ (TADDRESS) har definierats i vårt schema.