programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_CONSTRAINTS

1. USER_CONSTRAINTS
2. Exempel

1. USER_CONSTRAINTS

Tabellen USER_CONSTRAINTS håller reda på vilka restriktioner som finns i användarens schema. Tabellen har följande utseende:
SQL> DESC USER_CONSTRAINTS;
 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------

 OWNER                   NOT NULL VARCHAR2(30)
 CONSTRAINT_NAME              NOT NULL VARCHAR2(30)
 CONSTRAINT_TYPE                  VARCHAR2(1)
 TABLE_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
 SEARCH_CONDITION                  LONG
 R_OWNER                      VARCHAR2(30)
 R_CONSTRAINT_NAME                 VARCHAR2(30)
 DELETE_RULE                    VARCHAR2(9)
 STATUS                       VARCHAR2(8)
 DEFERRABLE                     VARCHAR2(14)
 DEFERRED                      VARCHAR2(9)
 VALIDATED                     VARCHAR2(13)
 GENERATED                     VARCHAR2(14)
 BAD                        VARCHAR2(3)
 LAST_CHANGE                    DATE		
Speciellt bör tilläggas att kolumnen CONSTRAINT_TYPE innehåller förkortningen på kolumnens typ (C,U,P,R).

2. Exempel

Vi skapade tidigare två tabller; EMP och DEP med följande kolumner:Vi tittar på raderna i USER_CONSTRAINTS för dessa två tabeller:
SQL> SELECT constraint_name, constraint_type, table_name, status, index_name
 2 FROM user_constraints
 3 ORDER BY constraint_name;

CONSTRAINT_NAME   C TABLE_NAME      STATUS  INDEX_NAME
-------------------- - -------------------- -------- ------------------------------
CONS_FK_EMP_DEP   R EMP         ENABLED
CONS_PK_DEP     P DEP         ENABLED CONS_PK_DEP
CONS_PK_EMP     P EMP         ENABLED CONS_PK_EMP
SYS_C005311     C EMP         ENABLED
SYS_C005312     C EMP         ENABLED
SYS_C005313     C DEP         ENABLED

6 rows selected.

Vi har alltså följande typer av restriktioner:

 • R=Referens: Restriktionen CONS_FK_EMP_DEP är en "foreign key".
 • P=Primär nyckel: Restriktionerna CONS_PK_DEP och CONS_PK_EMP är primära nycklar. De har också ett tillhörande index.
 • C=Check: Restriktionerna som börjar på SYS_ är NOT NULL-restriktioner.
Alla restriktionerna är ENABLED (eftersom vi inte har gjort DISABLE på dem).