programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Övriga kommandon i SQL*Plus

  Kommando    Exempel  Beskrivning
  AUTOTRACE  set AUTOTRACE on  Ser till att SELECT-satserna analyseras efter de exekveras.
  SERVEROUTPUT  SERVEROUTPUT on  Sätter på utskriften från DBMS_OUTPUT.put_line() för PL/SQL-körningar.

På denna sida går vi igenom övriga kommandon som kan vara bra att känna till.


AUTOTRACE

Ser till att SELECT-satserna analyseras efter de exekveras.
set AUTOTRACE {off|on|TRACEONLY|EXPLAIN|STATISTICS} 
För att sätt på analyseringen, skriv:
SQL> set AUTOTRACE on

SERVEROUTPUT

Med kommandot SERVEROUTPUT kan man sätta på utskriften från PL/SQL-körningar. I PL/SQL kan man skriva ut meddelanden med "DBMS_OUTPUT.put_line()".
set SERVEROUTPUT {off|on} [SIZE {nr}]
För att sätt på utskriften, skriv:
SQL> set SERVEROUTPUT on
Nu kan man se kommentarer som skrivs ut under körning av PL/SQL-procedurer.