programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_SEQUENCES

1. USER_SEQUENCES
2. Exempel

1. USER_SEQUENCES

Man kan se sina sekvenser i tabellen USER_SEQUENCES. Nedan listas alla kolumnerna:
SQL> DESC user_sequences;
 Namn                   Null?  Typ
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 SEQUENCE_NAME               NOT NULL VARCHAR2(30)
 MIN_VALUE                     NUMBER
 MAX_VALUE                     NUMBER
 INCREMENT_BY               NOT NULL NUMBER
 CYCLE_FLAG                     VARCHAR2(1)
 ORDER_FLAG                     VARCHAR2(1)
 CACHE_SIZE                NOT NULL NUMBER
 LAST_NUMBER                NOT NULL NUMBER

2. Exempel

Nedan listar det senaste använda numret för alla våra sekvenser (här har vi bara en sekvens i schemat):
SQL> SELECT sequence_name, last_number FROM user_sequences;

SEQUENCE_NAME         LAST_NUMBER
------------------------------ -----------
SEQ_MY_OWN               21