programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Oracle

Oracle är den populäraste relationsdatabasen bland storföretagen. Detta avsnitt beskriver hur du som användare/programmerare utnyttjar Oracle. Oracles syntax beskrivs på ett kortfattat sätt, och jag förutsätter allmän kunskap om databaser.

  • Vill du läsa om hur du installerar och administrerar Oracle ska du gå till  Oracle DBA .
Oracle gör inte skillnad på STORA och små bokstäver, men jag har för läsbarhetens skull skrivit alla nyckelord med stora bokstäver.

 Om Oracle 
En liten text som ger några fördelar och nackdelar med databasen Oracle.

 SQL*Plus 
Denna sida beskriver Oracles databasklient: SQL*Plus.

 Datatyper 
Denna sida beskriver vilka datatyper som finns i Oracle.

 SELECT 
Denna sida beskriver SQL-kommandot SELECT.

 Funktioner 
Denna sida beskriver hur man använder Oracles inbyggda funktioner.

 DML 
Denna sida beskriver Oracles Data Manipulation Language, med vilket man kan lagra och ta bort data ur tabellerna.

 DDL 
Denna sida beskriver Oracles Data Definition Language, med vilket man skapar tabeller och andra databasobjekt i Oracle.