programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

DML i Oracle

DML står för "Data Manipulation Language" och används för att editera data i tabellerna. Oracles DML avviker en del från ANSI-SQL. Oracle har t.ex. ett nytt kommando MERGE som fungerar som en blandning av INSERT och UPDATE.

  • Det som är speciellt med DML är att en DML-sats alltid är en del av en transaktion. Efter att du har genomfört en del DML-satser kan du välja commit, vilket genomför alla förändringar i ett svep, eller rollback, vilket återställer data till tillståndet innan transaktionens första DML-sats kördes.

 Transaktioner 
På denna sida beskrivs Transaktioner.

 INSERT 
På denna sida beskrivs INSERT-kommandot.

 UPDATE 
Denna sida beskriver UPDATE-kommandot.

 MERGE 
Denna sida beskriver MERGE-kommandot.

 DELETE 
Denna sida beskriver DELETE-kommandot.