programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

UPDATE i Oracle

1. UPDATE
2. UPDATE med SELECT
3. UPDATE och DEFAULT

1. UPDATE

Nu ska vi uppdatera en rad i tabellen animals som skapads på sidan  tabeller :
SQL> UPDATE animals SET weight=14
 2 WHERE name='fluffy';
1 row updated.
Man kan uppdatera flera kolumner i samma sats genom att specifiera dem i en kommaseparerad lista på detta sätt:
SQL> UPDATE animals SET owner_id=3, weight=82, birth='23-SEP-04' 
 2 WHERE id=1;
1 row updated.

2. UPDATE med SELECT

Vill man uppdatera en tabell med data från en annan tabell går det bra att lägga in en SELECT i UPDATE-satsen. Låt oss säga att "fluffy" ska byta ägare till "thomas", men jag kommer inte ihåg vad "thomas" har för ID. Istället för att först kolla "thomas" ID med en SELECT-sats bakar vi in SELECT-satsen direkt i UPDATE-satsen:
SQL> UPDATE animals
 2  SET owner_id=(SELECT id FROM owner WHERE name='thomas')
 3  WHERE name='fluffy';
1 row updated.

3. UPDATE och DEFAULT

Vill man uppdatera en kolumn till dess defaultvärde använderman nyckelordet DEFAULT:
SQL> UPDATE animals
 2  SET weight=default
 3  WHERE name='fluffy';
1 row updated.