programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

SELECT i Oracle

Med SELECT-satsen väljer du ut data ur tabellerna i din databas. Följande sidor beskriver hur SELECT-satsen fungerar.

 Introduktion av SELECT 
På denna sida beskrivs grunderna i SELECT-kommandot.

 JOIN 
Denna sida beskriver hur man kombinerar tabeller i en SELECT-sats.

 Aggregering 
Denna sida beskriver hur man hanterar aggregering med "GROUP BY" och "HAVING" i Oracle.

 Nästlade SELECT 
Denna sida beskriver hur man använder nästlade SELECT-satser i Oracle.