programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

ALL_SYNONYMS

1. ALL_SYNONYMS
2. Exempel
3. Exempel med OWNER och TABLE_OWNER

1. ALL_SYNONYMS

I denna tabell visas alla synonymer som användaren kan använda, både publika och privata. ALL_SYNONYMS har samma kolumner som USER_SYNONYMS men med den extra kolumnen OWNER:
SQL> DESC all_synonyms;    
 Namn                   Null?  Typ
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 OWNER                   NOT NULL VARCHAR2(30)
 SYNONYM_NAME               NOT NULL VARCHAR2(30)
 TABLE_OWNER                    VARCHAR2(30)
 TABLE_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
 DB_LINK                      VARCHAR2(128)
	

2. Exempel

Detta exempel visar några synonymer i databasen (jag har lagt till "WHERE rownum < 10" i SELECT-satsen för att undvika att få för många svar):
SQL> SELECT * FROM ALL_SYNONYMS WHERE rownum < 10;

OWNER   SYNONYM_NAME          TABLE_OWNE TABLE_NAME           DB_LINK
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------------ ----------
PUBLIC   DUAL              SYS    DUAL
PUBLIC   SYSTEM_PRIVILEGE_MAP      SYS    SYSTEM_PRIVILEGE_MAP
PUBLIC   TABLE_PRIVILEGE_MAP      SYS    TABLE_PRIVILEGE_MAP
PUBLIC   STMT_AUDIT_OPTION_MAP     SYS    STMT_AUDIT_OPTION_MAP
PUBLIC   V$DLM_MISC           SYS    V_$DLM_MISC
PUBLIC   V$DLM_LATCH          SYS    V_$DLM_LATCH
PUBLIC   V$DLM_CONVERT_LOCAL      SYS    V_$DLM_CONVERT_LOCAL
PUBLIC   V$DLM_CONVERT_REMOTE      SYS    V_$DLM_CONVERT_REMOTE
PUBLIC   V$DLM_LOCKS          SYS    V_$DLM_LOCKS

9 rows selected.
De synonymer som har ägaren (owner) "PUBLIC" är Oracels egna synonymer.

3. Exempel med OWNER och TABLE_OWNER

Kolumen OWNER visar om synonymen är publik eller tillhör någon speciell användare. I satsen nedan frågar vi hur många synonymer som tillhör varje användare:
SQL> SELECT owner, count(*) FROM ALL_SYNONYMS GROUP BY owner;

OWNER              COUNT(*)
------------------------------ ----------
DBSNMP                 4
PUBLIC                1559
R001                  37
R002                  37
SYS                   6
SYSTEM                 59

6 rows selected.
   
Vi ser här att det finns 1559 publika synonymer i databasen. Exemplet nedan visar hur man listar bara de publika synonymer som användaren R001 har skapat:
SQL> SELECT * FROM ALL_SYNONYMS WHERE owner='PUBLIC' and table_owner='R001';
	
OWNER   SYNONYM_NAME          TABLE_OWNER TABLE_NAME           DB_LINK
---------- ------------------------------ ----------- ------------------------------ ----------
PUBLIC   DW$TRANSACTION         R001    DW$TRANSACTION