programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Identifierare i Oracle

1. Identifierare
2. Identifierarens längd
3. Tillåtna tecken
4. Reserverade ord

1. Identifierare

Alla databasobjekt du skapar själv måste ha ett namn, en så kallad identifierare. Det finns vissa regler för hur identifierare får se ut, och på denna sida undersöker vi dessa regler.

2. Identifierarens längd

En identifierare har en maxlängd beroende på vad den identifierar:

  • Databaser får inte ha en identifierare som är längre än 8 tecken.
  • Databaslänkar får inte ha en identifierare som är längre än 128 tecken.
  • Övriga objekt (tabeller, synonymer,..) får inte ha en identifierare som är längre än 30 tecken.

3. Tillåtna tecken

En identifierare får bestå av följande tecken:

  • Engelska bokstäver och siffror: Andra tecken som å,ä,ö och bokstäver från andra språk är inte tillåtna.
  • _,$,#: Dessa 3 tecken får förekomma i namnet, men endast _ (underscore) rekommenderas.

4. Reserverade ord

Oracles reserverade ord är alla nyckelord som:

  • Kommandon ("select")
  • Datatyper ("number")
  • Funktioner ("to_date")
De reserverade orden får inte användas som identifierare när du skapar ett objekt. Även om Oracle inte klagar då du skapar objekten. Övriga identifierare man ska vara försiktig med när det gäller tabeller är:
  • SYS: Tabellnamn ska inte börja med sys.
  • DUAL: Tabeller ska inte heta DUAL. Namnet är reserverat för Oracles egen tabell DUAL.