programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Grunderna i SQL*Plus

1. Logga in i SQL*Plus
2. Stoppa SQL*Plus
3. Bufferten afiedt.buf
4. define _editor
5. Spool

1. Logga in i SQL*Plus

För att logga in i SQL*Plus skriver du:
sqlplus användarnamn/lösenord@databasnamn
För databasnamn gäller följande:

 • Om databasen finns på den lokala datorn kan logga in genom att bara skriva sqlplus användarnamn/lösenord.
 • Om databasen befinner sig på nätverket räcker det med att du skriver datorns namn som databasnamn.
 • Om databasen befinner sig på internet måste databasnamn vara en fullständig URL.
T.ex. för att logga in på användaren SCOTT med lösenordet TIGER (som finns i alla Oracledatabaser) kan man skriva:
SQL> sqlplus scott/tiger@oracdb1

2. Stoppa SQL*Plus

För att få slut på din SQL*Plus-session skriver du bara exit.

3. Bufferten afiedt.buf

När man använder SQL*Plus arbetar man mot en textfil afiedt.buf där den senaste SQL-satsen lagras. Det är bra att känna till några kommandon med vilka man kan förändra innehållet i afiedt.buf:Kommandot START (med vilket man kör en fil) har ett kortkommando; @. Vi testar att köra en fil med kortkommandot.
SQL> @ min_fil.sql
	
  COUNT(*) 
------------
     14
Man kan göra samma sak genom att använda GET för att ladda filen till afiedt.buf och sedan köra med / (slash):
SQL> get min_fil.sql
1* SELECT COUNT(*) FROM emp
SQL> /
	
  COUNT(*) 
------------
     14

4. define _editor

När man vill editera innehållet i afiedt.buf med kommandot EDIT startas en texteditor.

 • På Windows startas per default Notepad.
 • På Unix startas per default Emacs eller vi.
Du kan själv bestämma vilken editor du vill ska startas. På Windows kan du t.ex. skriva såhär:
SQL> define _editor='C:/Program Files/vim/vim63/vim.exe'
SQL> edit		
Nu kommer Vim att startas, om programmet ligger på den angivna sökvägen. På Unix räcker det med att skriva:
SQL> define _editor='vi'
SQL> edit

5. Spool

Ett annat kommando som kan vara bra att känna till är att du kan lagra all text som syns på skärmen med kommandot spool:
SQL> spool min_fil.lst
SQL> SELECT COUNT(*) FROM dept;
	
  COUNT(*) 
------------
     4
SQL> spool off
Nu kan du titta på innehållet i filen min_fil.lst.