programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_CONS_COLUMNS

1. USER_CONS_COLUMNS
2. Exempel

1. USER_CONS_COLUMNS

Tabellen USER_CONS_COLUMNS beskriver vilka kolumner som är inblandade i en restriktion. Varför visas inte kolumnens namn i USER_CONSTRAINTS? Jo för att vissa restriktioner spänner över flera kolumner i en tabell. Ett exempel är en primär nyckel som kan bestå av flera av tabellens kolumner. USER_CONS_COLUMNS har följande kolumner:
SQL> DESC USER_CONS_COLUMNS;
 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------

 OWNER                   NOT NULL VARCHAR2(30)
 CONSTRAINT_NAME              NOT NULL VARCHAR2(30)
 TABLE_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
 COLUMN_NAME                    VARCHAR2(4000)
 POSITION                      NUMBER

2. Exempel

Vi skapade tidigare två tabller; EMP och DEP med följande kolumner:Vi tittar på raderna i USER_CONS_COLUMNS för dessa tabeller:
SQL> SELECT * FROM user_cons_columns ORDER BY constraint_name;

OWNER      CONSTRAINT_NAME   TABLE_NAME      COLUMN_NAME      POSITION
--------------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------
APP1      CONS_FK_EMP_DEP   EMP         DEP_PK            1
APP1      CONS_PK_DEP     DEP         DEP_PK            1
APP1      CONS_PK_EMP     EMP         EMP_PK            1
APP1      SYS_C005311     EMP         FIRST_NAME
APP1      SYS_C005312     EMP         LAST_NAME
APP1      SYS_C005313     DEP         DEP_NAME

6 rows selected.

Vi kan kombinera vyn USER_CONS_COLUMNS med USER_CONSTRAINTS för att även se restriktionens typ:
SQL> 
SELECT a.constraint_name, a.constraint_type, a.table_name, b.column_name
 FROM 	user_constraints a, user_cons_columns b
 WHERE a.constraint_name = b.constraint_name
 ORDER BY a.constraint_name; 

CONSTRAINT_NAME   C TABLE_NAME      COLUMN_NAME
-------------------- - -------------------- --------------------
CONS_FK_EMP_DEP   R EMP         DEP_PK
CONS_PK_DEP     P DEP         DEP_PK
CONS_PK_EMP     P EMP         EMP_PK
SYS_C005311     C EMP         FIRST_NAME
SYS_C005312     C EMP         LAST_NAME
SYS_C005313     C DEP         DEP_NAME

6 rows selected.