programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Temporära tabeller i Oracle

1. Temporära tabeller
2. Skapa en global temporär tabell
3. Ta bort en global temporär tabell

1. Temporära tabeller

Ibland vill man använda tabeller för beräkningar utan att själva datat som lagras där behöver sparas, i detta fall kan man använda temporära tabeller. Två egenskaper hos temporära tabeller är:

  • En temporär tabell innehåller bara data så länge din session är vid liv eller så länge din transaktion kör.
  • Innehållet i tabellen är synligt bara för dig, och kan inte förändras av någon annan användare.
En global temporär tabell är en tabell som kan användas av alla användare. I version 9i finns bara global temporära tabeller implementerade, lokala kommer troligtvis i senare versioner av Oracle.

2. Skapa en global temporär tabell

Såhär skapar du en global temporär tabell:
SQL> CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp_emp(
	emp_pk	number,
	emp_name varchar2(100)
);	
Table created.

3. Ta bort en global temporär tabell

En global temporär tabell tas bort på följande sätt:
SQL> DROP TABLE temp_emp;
Table dropped.