programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_TAB_COLUMNS

1. USER_TAB_COLUMNS
2. Exempel

1. USER_TAB_COLUMNS

I tabellen USER_TAB_COLUMNS listas alla tabellernas kolumner och information kring varje kolumn.
SQL> DESC user_tab_columns;
 Namn                   Null?  Typ
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 TABLE_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
 COLUMN_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
 DATA_TYPE                     VARCHAR2(106)
 DATA_TYPE_MOD                   VARCHAR2(3)
 DATA_TYPE_OWNER                  VARCHAR2(30)
 DATA_LENGTH                NOT NULL NUMBER
 DATA_PRECISION                   NUMBER
 DATA_SCALE                     NUMBER
 NULLABLE                      VARCHAR2(1)
 COLUMN_ID                     NUMBER
 DEFAULT_LENGTH                   NUMBER
 DATA_DEFAULT                    LONG
 NUM_DISTINCT                    NUMBER
 LOW_VALUE                     RAW(32)
 HIGH_VALUE                     RAW(32)
 DENSITY                      NUMBER
 NUM_NULLS                     NUMBER
 NUM_BUCKETS                    NUMBER
 LAST_ANALYZED                   DATE
 SAMPLE_SIZE                    NUMBER
 CHARACTER_SET_NAME                 VARCHAR2(44)
 CHAR_COL_DECL_LENGTH                NUMBER
 GLOBAL_STATS                    VARCHAR2(3)
 USER_STATS                     VARCHAR2(3)
 AVG_COL_LEN                    NUMBER
 CHAR_LENGTH                    NUMBER
 CHAR_USED                     VARCHAR2(1)
 V80_FMT_IMAGE                   VARCHAR2(3)
 DATA_UPGRADED                   VARCHAR2(3)

2. Exempel

Jag brukar använda denna tabell främst för att hitta alla tabeller som innehåller en viss kolumn. Om jag t.ex. vill hitta alla tabeller där kolumnen ITEM_ORG_FK finns med skriver jag:
SQL> SELECT table_name, column_name 
FROM user_tab_columns
WHERE column_name = 'ITEM_ORG_FK';


TABLE_NAME           COLUMN_NAME
------------------------------ ------------------------------
EDWBG_ITEM_ITEMREV_LCV     ITEM_ORG_FK
ISCBG_BACKLOGS_BASE_FCV    ITEM_ORG_FK
ISCBG_BACKLOGS_FCV       ITEM_ORG_FK
ISCBG_BOOKINGS_FCV       ITEM_ORG_FK
EDW_ITEMS_ITEM_ORG_FKV     ITEM_ORG_FK
EDWBV_ITEM_ITEMREV_LCV     ITEM_ORG_FK
EDW_ITEM_ITEMREV_LCV      ITEM_ORG_FK
ISCBV_BACKLOGS_BASE_FCV    ITEM_ORG_FK
ISCBV_BACKLOGS_FCV       ITEM_ORG_FK
ISCBV_BOOKINGS_FCV       ITEM_ORG_FK
ISC_EDW_BACKLOGS_F_FCV     ITEM_ORG_FK

TABLE_NAME           COLUMN_NAME
------------------------------ ------------------------------
ISC_EDW_BOOKINGS_F_FCV     ITEM_ORG_FK
OPI_EDW_OPIINV_DAILY_STAT_FCV ITEM_ORG_FK
OPI_EDW_OPMINV_DAILY_STAT_FCV ITEM_ORG_FK
OPI_EDW_COGS_FCV        ITEM_ORG_FK
OPI_EDW_OPMCOGS_FCV      ITEM_ORG_FK

16 rader.