programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_IND_COLUMNS

1. USER_IND_COLUMNS
2. Ett exempel
3. Ett bättre exempel

1. USER_IND_COLUMNS

I tabellen USER_IND_COLUMNS kan man se vilka kolumner som indexeras av index. Följande kolumner finns i tabellen USER_IND_COLUMNS:
SQL> DESC user_ind_columns;
 Namn                   Null?  Typ
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 INDEX_NAME                     VARCHAR2(30)
 TABLE_NAME                     VARCHAR2(30)
 COLUMN_NAME                    VARCHAR2(4000)
 COLUMN_POSITION                  NUMBER
 COLUMN_LENGTH                   NUMBER
 CHAR_LENGTH                    NUMBER
 DESCEND                      VARCHAR2(4)

2. Ett exempel

Det vanligaste användningen av USER_IND_COLUMNS är kanske när du vill veta om en viss kolumn i en tabell är indexerad eller inte. Du kan se alla indexerade kolumner i ditt schema med följande sats:
SQL> SELECT table_name, index_name, column_name FROM user_ind_columns;
TABLE_NAME   INDEX_NAME        COLUMN_NAME
--------------- ------------------------- --------------------
ADDRESSES    SYS_C003030        SYS_NC_OID$
DEP       PK_DEP          DEP_PK
EMP       IDX_EMP_ID_NR       ID_NR
EMP       IDX_BMP_EMP_DEP_PK    DEP_PK
EMP       IDX_EMP_FIRST_LAST_NAME  LAST_NAME
EMP       IDX_EMP_FIRST_LAST_NAME  FIRST_NAME
EMP1      SYS_C003028        EMP_ID

7 rader.

3. Ett bättre exempel

Om du har många tabeller i ditt schema blir exemplet ovan oöverskådligt. Då är det bättre att titta på alla indexerade kolumner för en enskild tabell. Om du t.ex. vill se vilka kolumner som är indexerade i tabellen CS_INCIDENTS_ALL_B så kan du skriva följande:
SQL> COL column_name FORMAT a30
SQL> SELECT table_name, column_name
 2 FROM user_ind_columns
 3 WHERE table_name = 'CS_INCIDENTS_ALL_B'
 4 ORDER BY column_name;

TABLE_NAME           COLUMN_NAME
------------------------------ ------------------------------
CS_INCIDENTS_ALL_B       CLOSE_DATE
CS_INCIDENTS_ALL_B       CLOSE_DATE
CS_INCIDENTS_ALL_B       CREATION_DATE
CS_INCIDENTS_ALL_B       CURRENT_SERIAL_NUMBER
CS_INCIDENTS_ALL_B       CUSTOMER_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       CUSTOMER_PRODUCT_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       CUSTOMER_TICKET_NUMBER
CS_INCIDENTS_ALL_B       EXPECTED_RESOLUTION_DATE
CS_INCIDENTS_ALL_B       EXPECTED_RESOLUTION_DATE
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_DATE
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_ID

TABLE_NAME           COLUMN_NAME
------------------------------ ------------------------------
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_NUMBER
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_OWNER_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_OWNER_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_OWNER_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_SEVERITY_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_STATUS_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_STATUS_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_TYPE_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       INCIDENT_URGENCY_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       INVENTORY_ITEM_ID
CS_INCIDENTS_ALL_B       OWNER_GROUP_ID

20 rader.