programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_SYNONYMS

1. USER_SYNONYMS
2. Exempel

1. USER_SYNONYMS

Med USER_SYNONYMS (kortnamn SYN) kan man se sina PRIVATA synonymer. Alla kolumnerna i tabellen:
SQL> DESC user_synonyms;
 Namn                   Null?  Typ
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 SYNONYM_NAME               NOT NULL VARCHAR2(30)
 TABLE_OWNER                    VARCHAR2(30)
 TABLE_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
 DB_LINK                      VARCHAR2(128)

2. Exempel

Nedan listas namnet på alla privata synonymer för denna användare:
SQL> SELECT synonym_name, table_owner, table_name FROM user_synonyms;

SYNONYM_NAME  TABLE_OWNER   TABLE_NAME
--------------- --------------- ---------------
ANSTALLDA    OLLE      EMP