programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

UNUSED_COL_TAB

1. UNUSED_COL_TAB

1. UNUSED_COL_TAB

Denna tabell listar alla kolumner som är markerade som UNUSED:
SQL> DESC user_unused_col_tabs;
 Namn                   Null?  Typ
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 TABLE_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
 COUNT                       NUMBER
 
Vanligtvis finns inga kolumner som är UNUSED så tabellen är då tom:
SQL> SELECT * FROM user_unused_col_tabs;

inga rader