programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_INDEXES

1. USER_INDEXES
2. Exempel

1. USER_INDEXES

I tabellen USER_INDEXES kan man få information om själva indexet. Tabellen USER_INDEXES innehåller väldigt mycket information om varje index, och man måste vara ganska duktig på Oracles databas för att förstå denna information. Följande kolumner finns i tabellen USER_INDEXES:
SQL> DESC user_indexes;
Namn                   Null?  Typ
----------------------------------------- -------- ----------------------------
INDEX_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
INDEX_TYPE                     VARCHAR2(27)
TABLE_OWNER                NOT NULL VARCHAR2(30)
TABLE_NAME                NOT NULL VARCHAR2(30)
TABLE_TYPE                     VARCHAR2(11)
UNIQUENESS                     VARCHAR2(9)
COMPRESSION                    VARCHAR2(8)
PREFIX_LENGTH                   NUMBER
TABLESPACE_NAME                  VARCHAR2(30)
INI_TRANS                     NUMBER
MAX_TRANS                     NUMBER
INITIAL_EXTENT                   NUMBER
NEXT_EXTENT                    NUMBER
MIN_EXTENTS                    NUMBER
MAX_EXTENTS                    NUMBER
PCT_INCREASE                    NUMBER
PCT_THRESHOLD                   NUMBER
INCLUDE_COLUMN                   NUMBER
FREELISTS                     NUMBER
FREELIST_GROUPS                  NUMBER
PCT_FREE                      NUMBER
LOGGING                      VARCHAR2(3)
BLEVEL                       NUMBER
LEAF_BLOCKS                    NUMBER
DISTINCT_KEYS                   NUMBER
AVG_LEAF_BLOCKS_PER_KEY              NUMBER
AVG_DATA_BLOCKS_PER_KEY              NUMBER
CLUSTERING_FACTOR                 NUMBER
STATUS                       VARCHAR2(8)
NUM_ROWS                      NUMBER
SAMPLE_SIZE                    NUMBER
LAST_ANALYZED                   DATE
DEGREE                       VARCHAR2(40)
INSTANCES                     VARCHAR2(40)
PARTITIONED                    VARCHAR2(3)
TEMPORARY                     VARCHAR2(1)
GENERATED                     VARCHAR2(1)
SECONDARY                     VARCHAR2(1)
BUFFER_POOL                    VARCHAR2(7)
USER_STATS                     VARCHAR2(3)
DURATION                      VARCHAR2(15)
PCT_DIRECT_ACCESS                 NUMBER
ITYP_OWNER                     VARCHAR2(30)
ITYP_NAME                     VARCHAR2(30)
PARAMETERS                     VARCHAR2(1000)
GLOBAL_STATS                    VARCHAR2(3)
DOMIDX_STATUS                   VARCHAR2(12)
DOMIDX_OPSTATUS                  VARCHAR2(6)
FUNCIDX_STATUS                   VARCHAR2(8)
JOIN_INDEX                     VARCHAR2(3)

2. Exempel

För att t.ex. se indextyp på alla dina index, skriv följande:
SQL> SELECT index_name, index_type FROM user_indexes;

INDEX_NAME           INDEX_TYPE
------------------------------ ---------------------------
IDX_BMP_EMP_DEP_PK       BITMAP
IDX_EMP_FIRST_LAST_NAME    NORMAL
IDX_EMP_ID_NR         NORMAL/REV
PK_DEP             NORMAL
SYS_C003028          NORMAL
SYS_C003030          NORMAL

6 rader.