programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Datafiler

1. Datafiler
2. Hur utökar man en datafil?

1. Datafiler

Tabellutrymmenas data lagras i datafiler. En datafil kan bara tillhöra ett tabellutrymme.

2. Hur utökar man en datafil?

Ibland måste man utöka en datafil. När den blir för liten får man typiskt följande fel när man skapar upp en ny tabell:
SQL> 
	
Exception message: Error code: 1658
                   Oracle error: ORA-01658: unable to create INITIAL extent for segment in tablespace DP_EVENTHISTORY_INDEX

Om du vet datafilens sökväg (se DBA_DATA_FILES), kan du utöka den på detta sätt:
SQL>  alter database datafile '/opt/mnt3/oradata/DP8A/dp_eventhistory_index_DP8A_1.dbf' resize 100M;

Database altered.