programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installation av Oracle

Att installera Oracle ansågs förr vara mycket svårt, men i och med version 9i har det blivit betydligt lättare och i och med Oracle 10g går det som en dans. Med Oracle Universal Installer lyckas Oracle ge installationsprocessen ett gemensamt ansikte oberoende av operativssystem.

 Installera Oracle9i  
Här beskrivs hur man installerar Oracle9i.

 Installera Oracle10g  
Här beskrivs hur man installerar Oracle10g.