programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installation av Oracle10g

Här beskrivs hur man installerar Oracle10g:

 Installera Oracle10g på Linux 
På denna sida går vi igenom en installation som gjordes 2006-06-01 på en dator som kör Red Hat Enterprise Linux 4.