programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installation av Oracle10g på Red Hat Linux AS 4

Här beskrivs hur man installerar Oracle10g på Linux. Vi utför installationen i 3 steg:

 Steg1: Installera mjukvaran 
I detta steg kontrolleras systemkrav och sedan installeras mjukvaran som behövs för att starta en instans.

 Steg2: Skapa en databas 
I detta steg skapar vi en databas så vi har någonstans att lagra data.

 Steg3: Skapa en lyssnare 
I detta steg skapar vi en lyssnare så databasen kan kontaktas.