programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Säkerhet i Oracle

1. Säkerhet och användare

1. Säkerhet och användare

Man har olika användare för att begränsa handlingsförmågan för olika personer eller program, alltså för att öka säkerheten. Oracles användarhantering bygger på tre delar:

  •  Användare : Vilka användare som ska kunna använda Oracle.
  •  Privilegier : För att en användare ska kunna göra något i systemet måste hon ha något privilegie knutet till sig.
  •  Roller : Grupperar flera privilegier så att de kan tilldelas till en användare i ett svep.