programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

V$LIBRARYCACHE

1. V$LIBRARYCACHE
2. Exempel

1. V$LIBRARYCACHE

Vyn V$LIBRARYCACHE samlar statistik om hur Library Cache används. Den mest intressanta raden i denna vy är "SQL AREA" som samlar statistik för samtliga SQL-satser i systemet. Vyn har följande kolumner:
SQL> DESC v$librarycache
 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 NAMESPACE                     VARCHAR2(15)
 GETS                        NUMBER
 GETHITS                      NUMBER
 GETHITRATIO                    NUMBER
 PINS                        NUMBER
 PINHITS                      NUMBER
 PINHITRATIO                    NUMBER
 RELOADS                      NUMBER
 INVALIDATIONS                   NUMBER
 DLM_LOCK_REQUESTS                 NUMBER
 DLM_PIN_REQUESTS                  NUMBER
 DLM_PIN_RELEASES                  NUMBER
 DLM_INVALIDATION_REQUESTS             NUMBER
 DLM_INVALIDATIONS                 NUMBER

Kolumnerna har följande innebörd:

 • GETS Hur många sökningar vi haft i cachen sedan startup. För SQL AREA är detta antal sökningar efter exekveringsplaner för SQL-satser sedan startup.
 • GETHITS Hur många träffar vi haft i cachen sedan startup. För SQL AREA är detta antal exekveringsplaner som har hittats i cachen sedan startup.
 • GETHITRATIO Kvoten mellan träffar och antal sökningar. Vårt mål är att få en hög GETHITRATIO.
 • RELOADS Hur många gånger vi fått en miss i sökningen på grund av (A) objektet har åkt ur cachen för att den inte fick plats, eller (B) objektet har åkt ut eftersom det har förändrats (invalidiserats).
 • INVALIDATIONS Hur många objekt som har invalidiserats sedan startup.
 • PINS Hur många läsningar eller exekveringar i cachen sedan startup.
 • PINHITS Hur många träffar på läsningar eller exekveringar i cachen sedan startup.

2. Exempel

Vi kollar på statistiken som finns för mitt system. Instansen har just startats och vi har bara haft några minuters aktivitet:
SQL> SELECT namespace, gets, gethits, reloads, gethitratio, invalidations, pins, pinhits, pinhitratio 
FROM v$librarycache;

NAMESPACE       GETS  GETHITS  RELOADS GETHITRATIO INVALIDATIONS    PINS  PINHITS PINHITRATIO
--------------- ---------- ---------- ---------- ----------- ------------- ---------- ---------- -----------
SQL AREA       5443    2961    917  ,54400147      90   48099   44716 ,929665897
TABLE/PROCEDURE    7249    4795    871 ,661470548       0   14786   10014 ,677262275
BODY          810    768     53 ,948148148       0    1282    1185 ,924336973
TRIGGER        183    162     13 ,885245902       0    436    402 ,922018349
INDEX         110     26     19 ,236363636       0    280    177 ,632142857
CLUSTER        185    176     5 ,951351351       0    492    478 ,971544715
OBJECT          0     0     0      1       0     0     0      1
PIPE           0     0     0      1       0     0     0      1
JAVA SOURCE       0     0     0      1       0     0     0      1
JAVA RESOURCE      0     0     0      1       0     0     0      1
JAVA DATA        0     0     0      1       0     0     0      1

11 rows selected.
Jag nu kör nu en SQL-sats som jag vet inte har körts efter instansens startup:
SQL> SELECT * FROM scott.dept WHERE deptno=10;

  DEPTNO DNAME     LOC
---------- -------------- -------------
    10 ACCOUNTING   NEW YORK

Vi tittar nu på statistiken igen för att se om det blev någon förändring:
SQL> SELECT namespace, gets, gethits, reloads, gethitratio, invalidations, pins, pinhits, pinhitsratio 
FROM v$librarycache;

NAMESPACE       GETS  GETHITS  RELOADS GETHITRATIO INVALIDATIONS    PINS  PINHITS PINHITRATIO
--------------- ---------- ---------- ---------- ----------- ------------- ---------- ---------- -----------
SQL AREA       5444    2961    917 ,543901543      90   48130   44745 ,929669645
TABLE/PROCEDURE    7249    4795    873 ,661470548       0   14789   10015 ,677192508
BODY          810    768     53 ,948148148       0    1282    1185 ,924336973
TRIGGER        183    162     13 ,885245902       0    436    402 ,922018349
INDEX         110     26     19 ,236363636       0    280    177 ,632142857
CLUSTER        185    176     5 ,951351351       0    492    478 ,971544715
OBJECT          0     0     0      1       0     0     0      1
PIPE           0     0     0      1       0     0     0      1
JAVA SOURCE       0     0     0      1       0     0     0      1
JAVA RESOURCE      0     0     0      1       0     0     0      1
JAVA DATA        0     0     0      1       0     0     0      1

11 rows selected.
Vi ser att vi har fått följande förändring:

 • SQL AREA: GETS: har ökat med 1, vilket betyder att en SQL-sats har körts.
 • SQL AREA: GETHITS: är oförändrad, vilket betyder att SQL-satsens exekveringsplan inte hittades i cachen.
 • SQL AREA: GETHITRATIO: har blivit något sämre (från 0.5440 till 0.5439), eftersom vi har fått en ny miss i cachen.