programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Defaultroller i Oracle 10gR2

1. Defaultroller
2. Rollen CONNECT
3. Rollen RESOURCE
4. Rollen DBA

1. Defaultroller

När man installerar Oracle 10gR2 finns det 33 roller fördefinierade:
SQL> SELECT * FROM dba_roles;

ROLE              PASSWORD
------------------------------ --------
CONNECT            NO
RESOURCE            NO
DBA              NO
SELECT_CATALOG_ROLE      NO
EXECUTE_CATALOG_ROLE      NO
DELETE_CATALOG_ROLE      NO
EXP_FULL_DATABASE       NO
IMP_FULL_DATABASE       NO
RECOVERY_CATALOG_OWNER     NO
GATHER_SYSTEM_STATISTICS    NO
LOGSTDBY_ADMINISTRATOR     NO
AQ_ADMINISTRATOR_ROLE     NO
AQ_USER_ROLE          NO
GLOBAL_AQ_USER_ROLE      GLOBAL
SCHEDULER_ADMIN        NO
HS_ADMIN_ROLE         NO
OEM_ADVISOR          NO
OEM_MONITOR          NO
WM_ADMIN_ROLE         NO
JAVAUSERPRIV          NO
JAVAIDPRIV           NO
JAVASYSPRIV          NO
JAVADEBUGPRIV         NO
EJBCLIENT           NO
JAVA_ADMIN           NO
JAVA_DEPLOY          NO
CTXAPP             NO
XDBADMIN            NO
AUTHENTICATEDUSER       NO
XDBWEBSERVICES         NO
OLAP_DBA            NO
OLAP_USER           NO
MGMT_USER           NO

33 rows selected.

Mest intressanta är CONNECT, RESOURCE och DBA som vi tittar extra på nedan:

2. Rollen CONNECT

I Oracle 10gR2 har rollen CONNECT bara ett privilegie:
SQL> SELECT * FROM role_sys_privs WHERE role='CONNECT';

ROLE              PRIVILEGE                ADM
------------------------------ ---------------------------------------- ---
CONNECT            CREATE SESSION              NO

I tidigare versioner av Oracle så hade rollen CONNECT fler privilegier, varför ändrades rollen CONNECT?:

 • I Oracle 10gR2 har man tänkt om och förbättrat säkerheten eftersom CONNECT delades ut till i princip alla användare ville man begränsa denna roll. Bland annat verkar CREATE DATABASE LINK var ett alldeles för starkt privilegie för gemene man att använda. Privilegierna CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE är flyttade till rollen RESOURCE.

3. Rollen RESOURCE

I Oracle 10gR2 har rollen RESOURCE fått större betydelse, den innehåller följande privilegier:
SQL> SELECT * FROM role_sys_privs WHERE role='RESOURCE';

ROLE              PRIVILEGE                ADM
------------------------------ ---------------------------------------- ---
RESOURCE            CREATE SEQUENCE             NO
RESOURCE            CREATE TRIGGER              NO
RESOURCE            CREATE CLUSTER              NO
RESOURCE            CREATE PROCEDURE             NO
RESOURCE            CREATE TYPE               NO
RESOURCE            CREATE OPERATOR             NO
RESOURCE            CREATE TABLE               NO
RESOURCE            CREATE INDEXTYPE             NO

8 rows selected.

Rollen RESOURCE fungerar som ett startpaket för en ny användare, den innehåller det mesta man behöver.

4. Rollen DBA

En administratör kan få rollen DBA som innehåller samtliga privilegier.