programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Dictionary Cache

1. Dictionary Cache
2. Konfigurera Dictionary Cache

1. Dictionary Cache

Minnesarean Dictionary Cache cachar data från Data Dictionary. Data Dictionary innehåller metadata för tabeller, kolumner, index, sekvenser, segment, profiler, användare och rättigheter. När en SQL-sats tolkas utförs en rad uppslag mot Dictionary Cache för att verifiera att referenserna i SQL-satsen refererar till objekt som finns i databasen. Om metadata för dessa objekt finns i Dictionary Cache går parsningen snabbare.

  • Märk att: Dictionary Cache cachar information för enskilda objekt (i stället för hela buffrar) och kallas därför också för Row Cache

2. Konfigurera Dictionary Cache

När man konfigurerar Dictionary Cache vill vi som vanligt ha så många träffar som möjligt. När databasen startar är Dictionary Cache tom, och varje gång metadata förfrågas läses metadata för det objektet in i cachen. Därför måste man låta instansen köra ett tag innan vi får tillförlitliga siffror på hur stor procent träffar vi har.

  • Åtgärd: Det enda man kan göra för att förbättra prestandan för Dictionary Cache är att öka storleken på Shared Pool (parametern SHARED_POOL_SIZE).
För att bedöma effektiviteten hos dictionary cache, använd vyn  V$ROWCACHE .