Oracle 10g DBA   

 Index   
 Installation   
     Installera 10gR2   
         på Linux    
             Steg1: Konfigurera OS   
                 Steg1: Konfigurera Ubuntu   
                 Steg1: Konfigurera RHEL4   
             Steg2: Mjukvara   
             Steg3: Databas   
             Steg4: Lyssnare   
             Steg5: TNS-namn   
 Grunderna   
     Starta databasen   
         Avancerad startup   
     Stänga databasen   
     PFILE och SPFILE   
     Enterprise Manager 10g   
 Säkerhet   
     Användare   
         DBA_USERS   
         DBA_TS_QUOTAS   
     Privilegier   
         Systemprivilegier   
             USER_SYS_PRIVS   
         Objektprivilegier   
             USER_TAB_PRIVS   
     Roller   
         USER_ROLE_PRIVS   
         Defaultroller i 9i   
         Defaultroller i 10gR2   
 Instansens arkitektur   
     Dedikerad server   
         Exempel: Ett klientanrop   
         Bakgrundsprocesser   
             PMON   
             SMON   
             LGWR   
             CKPT   
             DBWn   
         Konfigurera minne   
             SGA   
                     V$SGASTAT   
                 Buffer Cache   
                 Redo Log Buffer   
                 Shared Pool   
                     Library Cache   
                         V$LIBRARYCACHE   
                         V$SQLAREA   
                         V$DB_OBJECT_CACHE   
                     Dictionary Cache   
                         V$ROWCACHE   
             PGA   
     Delad server   
         Exempel: Ett klientanrop   
         Konfigurera Minne   
 Databasens arkitektur   
     Datafiler   
         DBA_DATA_FILES   
         DBA_TEMP_FILES   
         DBA_FREE_SPACE   
     Segment   
         DBA_SEGMENTS   
     Redologgar   
     Arkivloggar   
     Flashback   
 Tabellutrymmen   
     DBA_TABLESPACES   
     Allmänt om datalagring   
         Extent   
             DMT   
             LMT   
         Block   
             MSSM   
             ASSM   
     Typer av tabellutrymmen   
         1. Permanent tabellutrymme   
         2. Temporärt tabellutrymme   
         3. UNDO-tabellutrymme   
             Hur fungerar UNDO?   
             V$UNDOSTAT   
 RMAN   
 Övrigt   
     SQL*Loader   
     Datapump   
     Schemalägga PL/SQL   

programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Steg1: Konfigurera OS

1. Konfigurera OS för Oracle10g
2. Systemkrav: Godkända Linuxdistributioner

1. Konfigurera OS för Oracle10g

Det första steget är att konfigurera operativsystemet för Oracle10g. Här rör det sig om att skapa OS-användare och OS-grupper och sätta systemparametrar för denna användare.

2. Systemkrav: Godkända Linuxdistributioner

Den version som jag kommer att ladda ner "10201_database_linux32.zip" kräver någon av följande distributioner:

  • Red Hat Enterprise Linux 3.0 (Update 3 or later)
  • Red Hat Enterprise Linux 4.0
  • SUSE Linux Enterprise Server 9.0
  • Asianux 1.0
  • Asianux 2.0
Dessa distar är de som Oracle godkänner, men det går ofta mycket väl att installera på andra distributioner.