programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

DBA_DATA_FILES

1. DBA_DATA_FILES
2. Exempel 1: Status
3. Exempel 2: Expansion

1. DBA_DATA_FILES

DBA_DATA_FILES visar information om alla datafiler i databasen:
SQL> DESC dba_data_files

 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 FILE_NAME                     VARCHAR2(513)
 FILE_ID                      NUMBER
 TABLESPACE_NAME                  VARCHAR2(30)
 BYTES                       NUMBER
 BLOCKS                       NUMBER
 STATUS                       VARCHAR2(9)
 RELATIVE_FNO                    NUMBER
 AUTOEXTENSIBLE                   VARCHAR2(3)
 MAXBYTES                      NUMBER
 MAXBLOCKS                     NUMBER
 INCREMENT_BY                    NUMBER
 USER_BYTES                     NUMBER
 USER_BLOCKS                    NUMBER
 ONLINE_STATUS                   VARCHAR2(7)

2. Exempel 1: Status

Min installation (Oracle 10gR2) skapades med följande datafiler:
SQL> SELECT tablespace_name, file_name, status, online_status, bytes, user_bytes
 2 FROM dba_data_files;

TABLESPACE_NAME FILE_NAME                STATUS  ONLINE_   BYTES USER_BYTES
---------------- ---------------------------------------- --------- ------- ---------- ----------
SYSTEM      /u04/oradata/orcl/system01.dbf      AVAILABLE SYSTEM  503316480 503250944
UNDOTBS1     /u06/oradata/orcl/undotbs01.dbf     AVAILABLE ONLINE  209715200 209649664
SYSAUX      /u04/oradata/orcl/sysaux01.dbf      AVAILABLE ONLINE  450887680 450822144
APP1_DATA01   /u07/oradata/orcl/app1_data01.dbf    AVAILABLE ONLINE   5242880  5177344
APP1_IDX01    /u08/oradata/orcl/app1_idx01.dbf     AVAILABLE ONLINE   5242880  5177344

Kolumnerna har följande innebörd:

 • STATUS: (AVAILABLE/INVALID) AVAILABLE betyder att filen är användbar. INVALID betyder att filen tillhör ett tabellutrymme som har tagits bort (och då ska filen också tas bort).
 • ONLINE_STATUS: (ONLINE/OFFLINE/SYSTEM/SYSOFF/RECOVER). Indikerar om filen i nuläget kan användas av databasen.
 • BYTES: Filens storlek i operativsystemet.
 • USER_BYTES: Antal bytes som kan utnyttjas av Oracle.

3. Exempel 2: Expansion

Följande kolumner beskriver hur datafilerna (för Oracle 10gR2) expanderar:
SQL> SELECT tablespace_name, file_name, autoextensible, increment_by, maxbytes
 2 FROM dba_data_files;

TABLESPACE_NAME FILE_NAME                AUT INCREMENT_BY  MAXBYTES
---------------- ---------------------------------------- --- ------------ ----------
SYSTEM      /u04/oradata/orcl/system01.dbf      YES     640 6,8719E+10
UNDOTBS1     /u06/oradata/orcl/undotbs01.dbf     YES     320 6,8719E+10
SYSAUX      /u04/oradata/orcl/sysaux01.dbf      YES     640 6,8719E+10
APP1_DATA01   /u07/oradata/orcl/app1_data01.dbf    NO       0     0
APP1_IDX01    /u08/oradata/orcl/app1_idx01.dbf     NO       0     0

Kolumnerna har följande innebörd:

 • AUTOEXTENTSIBLE: Kommer filen att expanderas automatiskt vid behov? Vi ser att de två APP1-tabellutrymmena (som vi skapade i samband med databasen) inte har denna funktion.
 • INCREMENT_BY: Hur många block filen ökar då den expanderas.
 • MAXBYTES: Filens maximala storlek.