programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

DBA_USERS

1. DBA_USERS
2. Exempel

1. DBA_USERS

Tabellen DBA_USERS håller reda på vilka användare som finns i systemet. I denna tabell kan vi se om användaren är låst eller öppen, vad användaren har för tabellutrymme som default och vilken profil användaren har. Tabellen har följande utseende:
SQL> DESC dba_users
 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 USERNAME                 NOT NULL VARCHAR2(30)
 USER_ID                  NOT NULL NUMBER
 PASSWORD                      VARCHAR2(30)
 ACCOUNT_STATUS              NOT NULL VARCHAR2(32)
 LOCK_DATE                     DATE
 EXPIRY_DATE                    DATE
 DEFAULT_TABLESPACE            NOT NULL VARCHAR2(30)
 TEMPORARY_TABLESPACE           NOT NULL VARCHAR2(30)
 CREATED                  NOT NULL DATE
 PROFILE                  NOT NULL VARCHAR2(30)
 INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP            VARCHAR2(30)
 EXTERNAL_NAME                   VARCHAR2(4000)
		

2. Exempel

Vi kollar på vilka användare som finns i mitt system:
SQL> 
SELECT username, user_id, password, account_status, profile, default_tablespace
   FROM dba_users
   ORDER BY user_id;

USERNAME        USER_ID PASSWORD     ACCOUNT_STATUS    PROFILE      DEFAULT_TABLESP
-------------------- ---------- ----------------- -------------------- ----------------- ---------------
SYS              0 8A8F025737A9097A OPEN         DEFAULT      SYSTEM
SYSTEM            5 2D594E86F93B17A1 OPEN         DEFAULT      SYSTEM
OUTLN            11 4A3BA55E08595C81 EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSTEM
DIP             19 CE4A36B8E06CA59C EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSTEM
TSMSYS            21 3DF26A8B17D0F29F EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSTEM
DBSNMP            24 FFF45BB2C0C327EC OPEN         DEFAULT      SYSAUX
WMSYS            25 7C9BA362F8314299 EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
EXFSYS            34 66F4EF5650C20355 EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
DMSYS            35 BFBA5A553FD9E28A EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
CTXSYS            36 71E687F036AD56E5 EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
XDB             38 88D8364765FCE6AF EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
ANONYMOUS          39 anonymous     EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
ORDSYS            43 7EFA02EC7EA6B86F EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
ORDPLUGINS          44 88A2B2C183431F00 EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
SI_INFORMTN_SCHEMA      45 84B8CBCA4D477FA3 EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
MDSYS            46 72979A94BAD2AF80 EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
OLAPSYS           47 3FB8EF9DB538647C EXPIRED & LOCKED   DEFAULT      SYSAUX
SYSMAN            50 2CA614501F09FCCC OPEN         DEFAULT      SYSAUX
MGMT_VIEW          52 15E86E3A56911748 OPEN         DEFAULT      SYSTEM
OLLE             55 7761A0071A477DEA OPEN         DEFAULT      APP1_DATA01
APP1             56 B905D3054C2FE468 OPEN         DEFAULT      APP1_DATA01

21 rows selected.

Vi ser att vi endast har 6 öppna användare, där jag har skapat de två sista. De fyra användare som är öppna per default är:

 1. SYS
 2. SYSTEM
 3. SYSMAN
 4. DBSNMP