programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Oracle Enterprise Manager 10g Database Control

1. Vad är OEM Database Control?
2. Starta OEM
3. Surfa in på rätt webbaddress
4.

1. Vad är OEM Database Control?

Oracle har två varianter av Oracle Enterprise Manager för 10g:

  • OEM Database Control är ett webb-baserat administrationssytem för Oracles databas. Med denna variant administrerar du en databasinstans (en server).
  • OEM Grid Control är också ett webb-baserat administrationssytem för Oracles produkter. Med denna variant kan du administrera flera databaser, servrar och applikationsservrar. OEM Grid Control används bara om du har köpt "Oracle Grid".
Det är "OEM Database Control" vi kommer att titta på på denna sida.

2. Starta OEM

Först kontrollerar vi att OEM inte redan är igång. Vi börjar med att bli "oracle" för att användaren "oracle" har kommandot "emctl" i sin PATH:
[olle@dev1]$ su - oracle

[olle@dev1]$  emctl status dbconsole
TZ set to Europe/Stockholm
Oracle Enterprise Manager 10g Database Control Release 10.2.0.1.0
Copyright (c) 1996, 2005 Oracle Corporation.  All rights reserved.
http://localhost.localdomain:1158/em/console/aboutApplication
Oracle Enterprise Manager 10g is not running.
------------------------------------------------------------------
Logs are generated in directory /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/localhost.localdomain_orcl/sysman/log
Den verkar inte vara igång. Du startar OEM genom att skriva följande i prompten:
[olle@dev1]$  emctl start dbconsole
TZ set to Europe/Stockholm
Oracle Enterprise Manager 10g Database Control Release 10.2.0.1.0
Copyright (c) 1996, 2005 Oracle Corporation.  All rights reserved.
http://localhost.localdomain:1158/em/console/aboutApplication
Starting Oracle Enterprise Manager 10g Database Control .................... started.
------------------------------------------------------------------
Logs are generated in directory /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/localhost.localdomain_orcl/sysman/log

Vi kör ännu en "emctl status" för att se att OEM kör:
[olle@dev1]$  emctl status dbconsole
TZ set to Europe/Stockholm
Oracle Enterprise Manager 10g Database Control Release 10.2.0.1.0
Copyright (c) 1996, 2005 Oracle Corporation.  All rights reserved.
http://localhost.localdomain:1158/em/console/aboutApplication
Oracle Enterprise Manager 10g is running.
------------------------------------------------------------------
Logs are generated in directory /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/localhost.localdomain_orcl/sysman/log

Vi ser att den är "running".

3. Surfa in på rätt webbaddress

Använd webbaddressen som visas när du kör status, i mitt fall är det: http://localhost.localdomain:1158/em/console/aboutApplication som gäller.

4.