programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Delad Server

1. Problem med dedikerad server

1. Problem med dedikerad server

Dedikerad server fungerar oftast inte så bra om för många klienter går mot servern samtidigt. Parametern PROCESSES bestämmer hur många processer som instansen maximalt får köra. Om man överskrider denna siffra får vi följande fel:

ORA-00020: maximum number of processes (%s) exceeded