programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

DBA_TS_QUOTAS

1. DBA_TS_QUOTAS
2. Exempel

1. DBA_TS_QUOTAS

Tabellen DBA_TS_QUOTAS håller reda på vilka quotas som är utdelade till vilka användare. Tabellen har följande utseende:
SQL> DESC dba_ts_quotas
 Name             Null?  Type
 ----------------------------- -------- --------------------
 TABLESPACE_NAME        NOT NULL VARCHAR2(30)
 USERNAME           NOT NULL VARCHAR2(30)
 BYTES                 NUMBER
 MAX_BYTES               NUMBER
 BLOCKS                 NUMBER
 MAX_BLOCKS               NUMBER
 DROPPED                VARCHAR2(3)
	

2. Exempel

Vi kollar på vilka användare som finns i mitt system:
SQL> SELECT * FROM dba_ts_quotas ORDER BY username;

TABLESPACE_NAME    USERNAME       BYTES MAX_BYTES   BLOCKS MAX_BLOCKS DRO
---------------------- --------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---
APP1_DATA01      APP1        524288     -1     32     -1 NO
APP1_IDX01       APP1        262144     -1     16     -1 NO
SYSAUX         DMSYS        524288 209715200     32   12800 NO
SYSAUX         OLAPSYS      32636928     -1    1992     -1 NO
APP1_DATA01      OLLE        131072 104857600     8    6400 NO
APP1_IDX01       OLLE           0 104857600     0    6400 NO
SYSAUX         SYSMAN      105512960     -1    6440     -1 NO

7 rows selected.

Vi ser att användaren APP1 har obegränsat (-1) utrymme på APP1_DATA01 och APP1_IDX01 men användaren OLLE är begränsad till 104857600 bytes på samma tabellutrymmen.