programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Starta Oracle

1. Starta Oracle
2. Prompt: Starta TNS-lyssnaren
3. Prompt: Starta via SQLPLUS
4. Starta som Service: Windows

1. Starta Oracle

För att på enklast möjliga sätt starta databasen kan du använda en av följande metoder:

 • Prompt: Starta via prompten. Fungerar på både Unix och Windows.
 • Service: Starta som service. Fungerar bara på Windows.

2. Prompt: Starta TNS-lyssnaren

För att man ska kunna dra igång databasen måste det finnas en lyssnare för TNS:
[olle@dev1]$ lsnrctl start

LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production on 08-DEC-2005 09:49
:06

Copyright (c) 1991, 2005, Oracle. All rights reserved.

Startar tnslsnr: võnta...

TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production
Systemparameterfilen õr D:\ora10.2.0\db_1\network\admin\listener.ora
Loggmeddelanden skrivna till D:\ora10.2.0\db_1\network\log\listener.log
Avlyssnar: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1ipc)))

Avlyssnar: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=okullber-se.se.oracle.com)(PORT=1521)))

Ansluter till (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1)))
STATUS f÷r LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production
Startdatum        08-DEC-2005 09:49:10
Uppkopplad tid      0 dagar 0 tim. 0 min. 3 sek
SpÕrningsnivÕ       off
Sõkerhet         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Avlyssnarens parameterfil  D:\ora10.2.0\db_1\network\admin\listener.ora
Avlyssnarens loggfil     D:\ora10.2.0\db_1\network\log\listener.log
Avlyssnar slutpunktssammanfattning...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1ipc)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=okullber-se.se.oracle.com)(PORT=1521)))
Sammanfattning av tjõnster...
Tjõnsten "PLSExtProc" har 1 instans(er).
 Instans "PLSExtProc", status UNKNOWN, har 1 hanterare f÷r tjõnsten...
Kommandot utf÷rdes utan fel

Vi ser på sista raden att det gick bra.

3. Prompt: Starta via SQLPLUS

Du startar SQL*Plus genom att skriva:
[olle@dev1]$ sqlplus /NOLOG

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on To Dec 8 09:52:43 2005

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

NOLOG betyder att du inte vill logga på databasen. Logga på som SYSDBA och starta databasen:
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
Ansluten.
SQL> STARTUP

4. Starta som Service: Windows

Ibland fungerar det inte att starta databasen vi SQL*Plus på Windows (!). Då kan du "fuska" genom att starta databasen under services:

 1. Control Panel - Administrative Tools - Services
 2. Leta reda på OracleOraDb10g_home1TNSListener och starta denna (om ej gjort).
 3. Leta reda på OracleServiceORCL och starta denna.