programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Defaultroller i Oracle9i

1. Defaultroller
2. Rollen CONNECT
3. Rollen RESOURCE
4. Rollen DBA

1. Defaultroller

I Oracle9i finns en mängd roller fördefinierade. Mest intressanta är CONNECT, RESOURCE och DBA som vi tittar extra på nedan:

2. Rollen CONNECT

I Oracle9i har rollen CONNECT följande privilegier:

 • CREATE SESSION
 • ALTER SESSION
 • CREATE TABLE
 • CREATE VIEW
 • CREATE SEQUENCE
 • CREATE SYNONYM
 • CREATE CLUSTER
 • CREATE DATABASE LINK
I Oracle9i är det vanligt att man ger alla användare som skapas rollen CONNECT.

3. Rollen RESOURCE

Rollen RESOURCE innehåller (i Oracle9i) lite privilegier som är bra att ha för en PL/SQL-programmerare. Oracle9i har rollen RESOURCE följande privilegier:

 • CREATE TABLE
 • CREATE SEQUENCE
 • CREATE CLUSTER
 • CREATE INDEXTYPE
 • CREATE OPERATOR
 • CREATE PROCEDURE
 • CREATE TRIGGER
 • CREATE TYPE

4. Rollen DBA

En administratör kan få rollen DBA som innehåller samtliga privilegier.