programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

USER_TAB_PRIVS

1. USER_TAB_PRIVS
2. Exempel

1. USER_TAB_PRIVS

Tabellen USER_TAB_PRIVS håller reda på vilka objektprivilegier användaren har eller har delat ut. Tabellen har följande utseende:
SQL> DESC user_tab_privs;
 Name                         Null?  Type
 ----------------------------------------------------- -------- ------------------------------------
 GRANTEE                        NOT NULL VARCHAR2(30)
 OWNER                         NOT NULL VARCHAR2(30)
 TABLE_NAME                      NOT NULL VARCHAR2(30)
 GRANTOR                        NOT NULL VARCHAR2(30)
 PRIVILEGE                       NOT NULL VARCHAR2(40)
 GRANTABLE                           VARCHAR2(3)
 HIERARCHY                           VARCHAR2(3)
		

2. Exempel

Vi kollar på vilka object användaren "XXE" har rättigheter på:
SQL> SELECT * FROM user_tab_privs;

GRANTEE     OWNER      TABLE_NAME   GRANTOR     PRIVILEGE    GRA HIE
--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --- ---
XXE       SYS       DBMS_AQ     SYS       EXECUTE     NO NO
XXE       SYS       DBMS_AQADM   SYS       EXECUTE     NO NO
XXE       SYS       DBMS_AQ_BQVIEW SYS       EXECUTE     NO NO
XXE       SYS       DBMS_SCHEDULER SYS       EXECUTE     NO NO
XXE       SYS       QT52693_BUFFER SYS       SELECT     NO NO