programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Extent

1. Vad är ett extent?
2. DMT och LMT

1. Vad är ett extent?

Ett segment (innehåller allt data för en tabell eller ett index) består av ett eller flera extent, vilket är en sammanhängande grupp av block. Extent kan allokeras vid tre tillfällen:

  1. Då segmentet skapas.
  2. Då segmentet utökas.
  3. Då man utför "ALTER SEGMENT".
Anledningen till att man använder extent är följande:
  • När ett segment inte har några lediga block kvar måste det utökas (extend), och allokerar då en nytt extent, som består av en mängd sammanhängade diskblock. Detta är mer effektivt än att bara utöka segmentet med ett block i taget.
Extent avallokeras vi följande situationer:
  1. Då segmentet droppas.
  2. Då segmentet trunkeras.
  3. Då man utför "ALTER SEGMENT".

2. DMT och LMT

 DMT  (Dictionary Managed Tablespace) och  LMT  (Locally Managed Tablespace) är två olika sätt att hantera extent i ett tabellutrymme.