programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

DBA_SEGMENTS

1. DBA_SEGMENTS
2. Exempel 1: Kolla antal segment

1. DBA_SEGMENTS

DBA_SEGMENTS visar information om all segment i databasen, och vilka tabellutrymmen de tillhör:
SQL> DESC dba_segments

 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 OWNER                       VARCHAR2(30)
 SEGMENT_NAME                    VARCHAR2(81)
 PARTITION_NAME                   VARCHAR2(30)
 SEGMENT_TYPE                    VARCHAR2(18)
 TABLESPACE_NAME                  VARCHAR2(30)
 HEADER_FILE                    NUMBER
 HEADER_BLOCK                    NUMBER
 BYTES                       NUMBER
 BLOCKS                       NUMBER
 EXTENTS                      NUMBER
 INITIAL_EXTENT                   NUMBER
 NEXT_EXTENT                    NUMBER
 MIN_EXTENTS                    NUMBER
 MAX_EXTENTS                    NUMBER
 PCT_INCREASE                    NUMBER
 FREELISTS                     NUMBER
 FREELIST_GROUPS                  NUMBER
 RELATIVE_FNO                    NUMBER
 BUFFER_POOL                    VARCHAR2(7)

2. Exempel 1: Kolla antal segment

I tabellutrymmet DP_EVENTHISTORY_INDEX finns följande segement:
SQL> select TABLESPACE_NAME , bytes, segment_name from dba_segments where tablespace_name = 'DP_EVENTHISTORY_INDEX';

TABLESPACE_NAME           BYTES SEGMENT_NAME
------------------------------ ---------- ---------------------------------------------------------------------------------
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE1_ELS_SFMEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE2_ELS_SFMEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE3_ELS_SFMEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE4_ELS_SFMEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_PK_ELS_SFMEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE5_ELS_SFMEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE1_ELS_TSEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE2_ELS_TSEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_PK_ELS_TSEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE5_ELS_TSEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE1_ELS_TPMEVENTHISTORY
DP_EVENTHISTORY_INDEX       4194304 IX_IE2_ELS_TPMEVENTHISTORY

12 rows selected.