programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Oracle 10g DBA

På denna sida beskrivs hur man administrerar Oracle 10g och lite om hur Oracle 10g fungerar under huven. Denna sida är först och främst intressant för dig som har DBA-rättigheter på databasen.

  • Om du vill läsa om hur man använder/programmerar Oracle ska du gå till  Oracle .
Oracle gör inte skillnad på STORA och små bokstäver, men jag har för läsbarhetens skull skrivit alla nyckelord med stora bokstäver.

Nedan visas en sammanfattande bild av processer och minnesareor för en Oracle 10g dedikerad server:Avsnittet "Oracle 10g DBA" omfattar följande material:

 Installera Oracle  
Kort guide för installation av Oracle.

 Grunderna 
Denna sida beskriver hur man startar, stoppar Oracle och hur man sätter systemparametrar i PFILE och SPFILE.

 Arkitektur 
Denna sida beskriver lite om arkitekturen hos Oracle 10g och diskuterar begreppen dedikerad server och delad server.

 Säkerhet 
Denna sida diskuterar hur du skapar en användare och tilldelar privilegier i Oracle. Även begrepp som auditing tas upp.

 Tabellutrymmen 
Här beskrivs hur data lagras i Oracle. Vi tittar på block, extent, segment och olika typer av tabellutrymmen.

 Backup 
Här diskuteras de olika tekniker för backup som Oracle har: Redologgar, Arkivloggar och Flashback.

 Övrigt 
Här diskuteras tekniker som SQL*Loader och Data Pump.