programmera.net -> architecture -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Domändriven design (Domain Driven Design)

DDD (Domain Driven Design) är ett begrepp som myntades av Eric Evans i boken med samma namn. Enkelt uttryck är DDD ett sätt att utföra systemutveckling där man låter det språkbruk som är speciellt för verksamheten få extra mycket uppmärksamhet.

 Översikt 
Här beskrivs kort vad DDD är.

 Ubiquitous language 
Här beskrivs vad ubiquitous language används till och hur det skapas.

 Context Map 
Här beskrivs context Maps och context borders.

 Citat från Eric 
Jag har skrivit ner några citat som jag snappade upp på en kurs i Uppsala 2008.