programmera.net -> architecture -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Context

1. Vad är context?
2. Regler för context

1. Vad är context?

2. Regler för context

DDD säger att följande regler gäller gäller för context:

  1. Push the translation to the border.
  2. One unified model (and process) within each context.
  3. No duplication within a context.
  4. Duplication is allowed between contexts.